Psykoanalyyttista yksilöpsykoterapiaa
aikuisille ja nuorille 

Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa tutkitaan psyyken tiedostamattomia tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen nykyhetken elämään. Tässä psykoterapiasuuntauksessa ajatellaan, että menneisyyden kokemukset jo hyvin varhaisetkin lapsuuden kokemukset vaikuttavat ihmisen kokemusmaailmaan ja oireiden syntyyn. Psykodynaaminen psykoterapia edellyttää kiinnostusta oman sisäisen maailman tutkimiseen ja valmiutta sitoutua pidempään työskentelyyn. Psykoterapiaan on mahdollista hakea kelan tukea, jolloin kela korvaa 57,60 €/käynti. Kyseessä on kelan kuntoutuspsykoterapia.Tarjoan myös kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelua, jolloin kela korvaa psykoterapian kokonaan.

Laura Luodemäki

Olen toiminut yksityispraktikkona sivutoimisesti v. 2007 alkaen ja päätoimisesti vuodesta 2008.

  • Peruskoulutukseltani on psykologi (v. 1996) ja psykoterapiakoulutuksena minulla ovat v. 2008 - v. 2010 erityistason koulutus psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia (ET) 
  • vaativan erityistason koulutus v. 2011 – v. 2014 psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapia
  • Psykoanalyyttisen psykoterapian kouluttajakandidaatti 20.1.-10.11.2018